กลยุทธ์ส่งเสริมการขายอื่นๆที่จูงใจผู้ซื้อบ้านมือสอง

ผู้ประกอบการธุรกิจบ้านมือสองใช้แรงจูงใจในด้านราคามาเป็นจุดขายเพื่อเร่งระบายสินค้า หรือการที่ผู้ประกอบการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายรายหันมาเน้นเปิดโครงการระดับล่างถึงปานกลางกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อำนาจการซื้อที่ลดลง ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องปรับสินค้าให้เข้ากับสภาวะตลาดในขณะนี้

บ้านมือสอง ทำเลที่ได้รับความนิยมอย่างมาก

การแข่งขันด้านทำเลบ้านมือสอง โดยเฉพาะทำเลที่มีโครงการรถไฟฟ้าตัดผ่าน ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นทำเลที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมที่เปิดตัวใหม่ที่หันมาชูจุดขายเน้นทำโครงการตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าเป็นหลัก และตามย่านธุรกิจด้วย นอกจากนี้โครงการบ้านจัดสรรที่ส่วนใหญ่จะอยู่ตามชานเมือง ก็ยังได้รับอานิสงส์จากนโยบายโครงการรถไฟฟ้าของภาครัฐเช่นกัน

การแข่งขันด้านรูปแบบของที่อยู่อาศัยบ้านมือสอง ซึ่งต้องยอมรับว่าโครงการที่อยู่อาศัยสร้างใหม่ในขณะนี้มีการพัฒนาการออกแบบ ที่หลากหลายสไตล์ เพื่อให้เหมาะกับวิถีชีวิต ความชอบ ของลูกค้าที่มีหลากหลาย และเป็นที่จูงใจผู้ซื้ออย่างมาก กลยุทธ์ส่งเสริมการขายอื่นๆที่จูงใจผู้ซื้อ เช่น การออกแบบตกแต่งบ้านให้ฟรี และการแจกเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และการชิงโชคของรางวัลที่มีมูลค่าสูง เป็นต้น

พฤติกรรมหรือวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยที่มีความแตกต่างจากประเทศที่มีอัตราการซื้อขายที่อยู่อาศัยบ้านมือสองที่สูง เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ หรือ ออสเตรเลีย เป็นต้น ซึ่งปัจจัยเหล่านี้อาจมาจาก ประเทศเหล่านี้มีการจัดระบบผังเมืองที่เป็นระบบระเบียบมากกว่าประเทศไทย เช่น การกำหนดระบบผังเมือง

การกำหนดเขตพื้นที่อยู่อาศัย และการกำหนดเขตพื้นที่ป่าสงวน เป็นต้น ทำให้การขยายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ๆในบางทำเลเป็นไปได้ยากเพราะถูกบังคับด้วยกฎหมายต่างๆ ศูนย์กลางธุรกิจ เศรษฐกิจที่สำคัญๆยังกระจายตัวไปตามเมืองต่างๆ ทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานการทำงาน แต่สำหรับประเทศไทยนั้น แหล่งเศรษฐกิจส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในเฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น ผู้มีบ้านส่วนใหญ่จึงมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเปลี่ยนที่อยู่อาศัยไม่มากนัก